Warsztaty teatralne

Warsztaty aktorskie

O aktorstwie często mówi się jako o sztuce powstającej instynktownie, w natchnieniu i bazującej na charyzmie wykonawców. Zapomina się, że jak każda sztuka, tak i aktorstwo opiera się na konkretnych regułach. Regułach logicznych i łatwych do przyswojenia. Praktyczny blok warsztatów poświęcony będzie tym zasadom.

W ćwiczeniach wywodzących się z konwencji teatru psychologicznego zastanowimy się nad znaczeniami takich elementów gry jak zadanie, intencja, okoliczności, kompozycja, tempo i rytm. W improwizowanych etiudach, pogrupowanych od najbardziej elementarnych do coraz bardziej skomplikowanych, będziemy szukać mechanizmów dających się nazwać i określić. Rozbierzemy sceniczne działania na czynniki pierwsze po to, by lepiej dopasować narzędzia aktorskie do rozwiązywania problemów. Przy pracy nad formami ekspresji będziemy poszukiwać uniwersalnych zasad podnoszących naszą świadomość sceniczną i świadomość ciała, możliwych do zastosowania przy pracy nad dowolnymi rolami na dowolnych scenach.

Praktyczne zajęcia aktorskie prowadzi Jakub Kasprzak, lider Teatru Alatyr.
Przebieg warsztatów aktorskich jest dostosowywany do grupy odbiorców.
Najczęstszymi odbiorcami tych zajęć są dorośli, młodzież powyżej 15 lat oraz dzieci w wieku 9-12 lat.


Warsztaty teatropisania

Podczas warsztatów z teatropisania będziemy pracować na nagraniach spektakli z całej Polski, zarówno współczesnych, jak i archiwalnych, poznając języki wypowiedzi najciekawszych, a nie zawsze powszechnie znanych reżyserów i wyrabiając w sobie dobre nawyki odbiorcze. Czytanie teatru jest procesem złożonym, wymagającym otwartości i uwagi, ale też świadomości różnorodnych estetyk. Nagrania będące bazą do dyskusji, burzy mózgów i wreszcie konkretnych interpretacyjnych ćwiczeń pisarskich wybierane są wspólnie z grupą, zależnie od jej zapotrzebowań.

Udział w warsztacie rozwija wrażliwość, umiejętność myślenia kontekstami, warsztat pisarski i dziennikarski, wreszcie jest przygotowaniem do w pełni świadomego uczestniczenia w spektaklu teatralnym z perspektywy widza. Warsztat ten prowadzony był dotychczas zarówno dla grup gimnazjalnych, licealnych, jak i dla dorosłych pedagogów teatralnych; dla wszystkich okazywał się skokiem na głęboką wodę.

Zajęcia teatropisania prowadzi Adam Karol Drozdowski, krytyk teatralny, scenograf, tekściarz i raper.
Przebieg warsztatów teatropisania jest dostosowywany do grupy odbiorców.
Najczęstszymi odbiorcami tych zajęć są dorośli oraz młodzież powyżej 15 lat.


Warsztaty producenckie

Zajęcia producenckie składają się z dwóch części: praktycznego mierzenia się z postawionymi zadaniami, oraz późniejszej ewaluacji służącej zrozumieniu procesów rządzących organizacją wydarzeń kulturalnych.

Produkcja teatralna jest zagadnieniem nie posiadającym mocnego ugruntowania teoretycznego w Polsce - nieliczne kierunki studiów wyższych pojawiały się zaledwie w ciągu ostatnich kilku lat, a niewielka grupa profesjonalnych polskich producentów teatralnych niechętnie dzieli się swoimi ciężko zdobywanymi doświadczeniami. Celem warsztatów jest zrozumienie problemów, z jakimi mierzy się każdy producent wydarzeń teatralnych - związanych z organizacją pracy, określeniem zakresu działań, doborem podwykonawców czy w końcu obowiązującym zestawem praw, których należy przestrzegać. Uczestnicy zajęć będą podejmować działania niezbędne do organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego - a następnie z pomocą prowadzącego tworzyć swoje własne wytyczne osadzone w realiach dzisiejszego rynku.

Zajęcia producenckie prowadzi Paweł Klica, absolwent BA: Theatre Practice na The Royal Central School of Speech and Drama w Londynie.
Przebieg warsztatów producenckich jest dostosowywany do grupy odbiorców.
Najczęstszymi odbiorcami tych zajęć są dorośli oraz młodzież powyżej 15 lat.


Celem omówienia i przygotowania szczegółowej oferty warsztatowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z teatrem w dziale kontakt.