Historia teatru


Teatr Alatyr powstał w 2014 roku jako nieformalna grupa kilkorga twórców teatralnych, których związała wspólna praca.

Dziś jesteśmy w pełni profesjonalnym i niezależnym teatrem. Sięgnęliśmy po nazwę Alatyr – imię magicznego kamienia ze słowiańskiej mitologii, który zawiera w sobie mądrość i harmonię.

Odnajdujemy się w różnych konwencjach, estetykach i formach. Doskonalimy się w naszej sztuce i chcemy się z niej utrzymywać. Uczymy się od siebie nawzajem. Szukamy kontaktu z widownią, dla której teatr jest spotkaniem. Na nasze konto nie wpływa milionowa dotacja od państwa, funduszy szukamy jak każdy NGO-s, a jeśli się nie znajdą, działamy mimo to. Do naszego Zespołu nie dołączają twarze z okładek kolorowych pism, ale ludzie, którzy szukają rozwoju i przygody.

Jak dotąd nie mamy nawet siedziby, ale mamy siebie i w siebie możemy inwestować. Chcemy być doskonali. Chcemy, by każda premiera była dla nas i dla naszych widzów wyzwaniem. Eksplorujemy grę psychologiczną i formalną, ekspresję fizyczną i animację lalek, plastykę sceniczną i muzyczność spektakli. W teatrze szukamy spełnienia i szczęścia, którymi chcemy się dzielić.

Ten głód spotkania gna nas do miejsc, których teatr – nawet teatr nieinstytucjonalny – nie odwiedza lub odwiedza rzadko.


Nawiązując do tradycji teatru wędrownego, którego linia biegnie od średniowiecznych zespołów rybałtowskich, przez międzywojenną Redutę po kontrkulturowe Gardzienice, stajemy w opozycji do chałturników, rutyniarzy i tandeciarzy pokazujących się na prowincjonalnych scenach i w domach kultury. Pojawiamy się z taką samą energią i radością w miejscowościach o ledwie trzycyfrowej liczbie mieszkańców, w średnich i małych ośrodkach miejskich oraz w dużych aglomeracjach. Zawsze prezentujemy widzom najlepsze teatralne rzemiosło, na jakie nas stać.

Od momentu powstania grupy wzięliśmy udział w blisko 20 festiwalach teatralnych, przeglądach i konkursach (w tym w Międzynarodowym Festiwalu ANIMO, Festiwalu Szekspirowskim czy Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej) zdobywając nagrody m.in. na katowickich Interpretacjach czy ostrowskim OFTeN-ie. Występowaliśmy w Danii i na Słowacji. Prowadziliśmy warsztaty teatralne dla młodzieży jako zajęcia dodatkowe w szkołach oraz w formie dwutygodniowego letniego obozu.
I chcemy więcej.


Od 2015 roku Teatr posiada osobowość prawną jako Fundacja, jest beneficjentem dotacji MKiDN w priorytecie Infrastruktura i stale współpracuje z zaprzyjaźnioną firmą producencką Klica Productions.

Obecnie w repertuarze Teatru Alatyr znajduje się 6 spektakli, nasza oferta skierowana jest zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Chcemy móc grać i konfrontować się z jak najszerszą publicznością, bez ograniczeń wiekowych, ilościowych ani geograficznych.